Orthomanuele geneeskunde of Orthomanuele therapie 

Het uitgangspunt bij de “klassieke” orthomanuele geneeskunde, (in de jaren ’70 ontwikkeld door Mayta Sickesz), was dat iedereen van oorsprong recht en symmetrisch van bouw is, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. De orthomanueel therapeut probeert de klachten die uit deze “verkregen” asymmetrie kunnen voortkomen, op te heffen door middel van korte, gerichte en beheerste druk op de botjes van de wervelkolom, bekken, armen of benen, opdat alles weer recht komt te staan.

Dit was het verhaal van Mayta Sickesz. (8 januari 1923  –  21 April 2015)

Er zijn echter percentagegewijs véél meer symmetrische dan asymmetrische afwijkingen. Dit zijn “afwijkingen” of storingen die meestal slecht of niet gevonden worden door artsen en therapeuten. Indien een wervel links en rechts even ver naar beneden is afgegleden (Caudaal fixatie) lijkt het alsof de wervel recht staat, maar is er sprake van een dubbele fout.

Alles staat “recht” blijkt dus géén goed diagnostisch criterium te zijn.           

In feite is een orthomanueel therapeut een therapeut “tegen” goedaardige uitstralingspijn. (pseudo radiculaire pijn) bijvoorbeeld  naar armen en benen, maar ook naar de buik en maag en soms zelfs naar het hart. Deze gedachtengang, uitstralingspijn naar organen, is voor veel reguliere artsen een taboe. Ze hebben dat niet zo meegekregen op de universiteit.

Uitstraling naar armen en benen is nog wel acceptabel maar uitstralende pijn naar de maag en blaas etc. is dat niet. Dan kom je in de molen van het ziekenhuis, wat uiteraard terecht is bij niet goedaardige uitstralingspijn.

OMG is er onder andere voor onderstaande klachten?

  • Lage rugklachten of pijn aan het heiligbeen.

  • Verkramping en pijn in de onderrug.

  • Klachten van de heup met of zonder uitstraling naar de knie.

  • Pijn in de lies met heupklachten of met uitstraling naar de testikels of schaamlippen.

  • Pijn in de rug met darmklachten of blaas klachten.

  • Bekkenbodem pijnen.

  • Nekklachten met of zonder hoofdpijn.

  • Pijn aan de ribben of tussen de schouderbladen.

  • Hoofdpijn zonder nekklachten.

  • Maagklachten en pijn tussen de schouderbladen.

We behandelen uiteraard veel meer klachten. De meesten kunt u in het menu vinden.

Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, het bekken of een van de perifere gewrichten.

Heeft u pijn in uw rug, of nekklachten, heeft u last van een knie of van uw heup, is dat sinds kort of al lang, dan bent u op deze website aan het goede adres.

Na een aantal (meestal 3 à 4) orthomanuele behandelingen zijn de meeste mensen weer in staat om pijnvrij te bewegen en weer te gaan sporten.

Soms laat de genezing nog enige weken op zich wachten en moet u wat geduld hebben echter meestal voel je spoedig de verbeteringen.

Dat dit ook geldt voor vele maag en darmklachten, voor hoofdpijn, migraine en duizeligheid, voor menstruatie stoornissen en kortademigheid is lange tijd een groot taboe geweest voor regulier werkende artsen. Dit is op zich merkwaardig. Artsen accepteren dat compressie op zenuwweefsel klachten kunnen geven. Artsen accepteren dat door trauma,s wervels verdraaid kunnen en komen te staan met gewrichtszwelling en derhalve drukverhoging als gevolg. Echter in combinatie denken van beide is taboe. Dat is vreemd. Orthomanuele artsen maken de combinatie echter dagelijks mee.

De orthomanueel arts voorkomt door zijn behandeling veel operaties, in het bijzonder onnodige hernia operaties die in particuliere klinieken aangeboden worden. De orthomanueel arts voorkomt ook veel onnodig onderzoek bijvoorbeeld dure MRI’s omdat de klachten meestal snel weg zijn.

Voor verdere details zie de diverse hoofdstukken in het keuze menu op deze website.

Pijn in je rug.     

De tussenwervelschijf is ons belangrijkste anti-zwaartekracht systeem en zorgt voor  tegenwicht tegen de zwaartekracht. Het systeem is gebaseerd op osmose van water tegen een drukgradient in alsmede inbibitie. (Inbibitie zie je bij houten planken “parket” dat door vocht omhoog komt.) De discus is een beetje te vergelijken met een hydraulische schokdemper. Het is hierdoor één van de belangrijkste organen die we hebben. De tussenwervelschijf heeft druk nodig om goed te functioneren. Vandaar dat bedrust zo slecht is.

Indien zenuwweefsel bekneld raakt of geprikkeld, reageert het lichaam altijd met verhoogde spierspanning als verdedigingssysteem en wordt de wervel min of meer vastgezet door de omringende spieren. Van belang is echter dat wervels blijven bewegen en niet op enige mannier beperkt worden in hun bewegen.

Door de functie van de wervels te herstellen bouwt de wervel bij beweging weer druk op in het hydraulische systeem met verminderde zenuwdruk en pijn als gevolg. Vergelijk het met het dak van een tunnel die omhoog en omlaag kan.

Diclofenac als medicijn (vaak gegeven door huisartsen) is meestal zinloos, want er is géén sprake van een ontstekingsreaktie. Spierverslappers werken alleen voor het slapen gaan.

De OMG therapeut is deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van patiënten met reversibele functiestoornissen van het bewegingsapparaat die leiden tot of voortkomen uit pijn, overbelasting, immobiliteit, acuut en/of chronisch letsel. De OMG therapeut heft met eenvoudige en gangbare middelen – van adviezen, medicatie tot minimaal invasieve technieken – een functiestoornis op. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van pijn of ongemak, ontstaan door een bewegingsbeperking, doorbroken.

Veel van de klachten die zich voordoen aan het houdings-, steun- en bewegingsapparaat worden geduid als aspecifiek. Veelal blijkt dat dergelijke klachten enerzijds atypisch zijn en anderzijds berusten op functie- c.q. bewegingsstoornis (ICPC, WHO 2002). Deze klachten van bewegingsbeperking en/of pijn gaan gepaard met disfunctie van afzonderlijke gewrichten dan wel van een gehele bewegingsketen c.q. diverse gewrichten. Het kunnen onderkennen en duiden van deze reversibele functiestoornissen en het determineren van de bron van de pijn, vormt de essentie van het vakgebied van de OMG therapeut.

De OMG therapeut stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houding-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis hiervan kan de OMG-arts adequaat zelf behandelen of doorverwijzen naar het juiste specialisme. Dit voorkomt operaties (artikel Spine) en toewijzing van eerstelijnsklachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat aan een hooggekwalificeerde specialist. Een dergelijke triage door de OMG-arts leidt tot effectieve en efficiënte behandelingen. Tevens voorkomt het een langdurige symptoombestrijdende behandeling bij een paramedicus.

De aanpalende medisch specialismen hanteren een duidelijke afbakening van onderscheiden vakgebieden. De OMG therapeut integreert de kennis van meerdere afzonderlijke specialistische deelgebieden. Dit heeft betrekking op orthopedische, neurologische en revalidatiegeneeskundige aspecten van chronische, specifieke en aspecifieke klachten die gepaard gaan met bewegingsbeperkingen en/of pijn aan het houdings-, steun- en bewegingsapparaat. De specifieke manuele en orthomanuele technieken staan ten dienste van diagnose en behandeling. Deze OMG geneeskundige benaderwijze leidt in veel gevallen tot het verhelpen c.q. verlichten van klachten van patiënten.