Welkom op de  website van Ale van der Veen, arts orthomanuele geneeskunde.

Na de academie voor lichamelijke opvoeding in Amsterdam heb ik geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Afgestudeerd in 1984.  Ik ben docent fysiologie en neurologie geweest aan de academie voor fysiotherapie in Haarlem. Bij Mayta Sickesz ben ik opgeleid in de orthomanuele geneeskunde. 1984/1986

Tegenwoordig gebruikt men ook de naam “Musculo skeletale geneeskunde”.

De orthomanuele geneeskunde is een therapie voor al uw rugklachten, inclusief ischias en neurologische pijnklachten in de benen en billen. Als ook voor nekklachten met of zonder uitstraling naar de armen. Tevens voor bekkenklachten en vele andere klachten. Zie verder alle overigen te behandelen medische klachten op mijn web pagina’s. De verwijzing naar scoliose vraagstukken en voeding evenals het onderwerp spondylodese vindt u onder aan de pagina.

De prijs per behandeling is 80 euro.

Meestal volstaan ± 3 behandelingen. Het verwachtingpatroon van de uiteindelijke verbetering moet zijn dat na de derde behandeling het beter moet gaan. Het is vaak afhankelijk van de gezondheids toestand en de duur van de klachten. Zenuwen genezen traag.

De praktijk is gevestigd in Heemstede (NH) Tel: 023 5290270

Verzekerings technisch valt mijn behandeling nu onder:

Zorgaanbod manuele geneeskunde met

AGB code 90029236

De behandelcode is OMG 24605 of

24611 Musculoskeletale behandeling

Een ieder moet vooraf zelf nagaan of dit in zijn vergoedingpakket zit. Volgens independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatief genezer vergoed: CZ Zorgkeuze, Ditzo vrije keuze met pechvogel hulp, DSW zorgverzekeraar zorgpolis incl. studenten, FBTO zorgverzekering restitutie VVAA zorgverzekering basis, zekur gewoon zekur zorg vrijZilveren kruis basis exclusief en vele andere.

Ik ben vrijwillig, vanaf mijn pensioenleeftijd, niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging. Op basis van een voordeel, nadeel analyse. “kost veel en levert weinig op”

Sommige verzekeraars eisen dit lidmaatschap om in aanmerking te komen voor vergoeding. Oftewel als “ik” mijn contributie betaal voor een vereniging worden “patiënten” vergoed. Dat is hun regulatie macht.

Restitutie is dus een “poliszaak” tussen verzekeraar en verzekerinsnemer en niet zoals “sommigen” ten onrechte menen een zaak tussen verzekeringsnemer en zorgverlener.

Ten aanzien van de rechtzaak over mijn herregistratie in 2018:

Unusquisque tantum juris habet,quantum potentia valere creditur.

Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen.

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 12:05

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order.

Daarnaast zorgt Bruins ervoor dat de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order worden opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich nu niet hoeven te herregistreren. Dat is normaal gesproken elke vijf jaar verplicht. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.

Minister Bruno Bruins: ‘Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen.’