Welkom op de  website van Ale van der Veen, arts orthomanuele geneeskunde.

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ben als arts afgestudeerd in 1984.

Voor een uitgebreide info over mijn loopbaan zie mijn blz. curriculum vitae.

Tegenwoordig gebruikt men in plaats van ortho manuele geneeskunde ook de naam “Musculo skeletale geneeskunde”. Dat heeft niet mijn voorkeur omdat de orthomanuele geneeskunde uniek in zijn soort is en niet te vergelijken met gewone manuele therapie.

De orthomanuele geneeskunde is een therapie voor al uw rugklachten, inclusief ischias en neurologische pijnklachten in de benen en billen. Als ook voor nekklachten met of zonder uitstraling naar de armen. Tevens voor bekkenklachten en vele andere klachten. Zie verder alle overigen te behandelen medische klachten op mijn web pagina’s. De verwijzing naar scoliose vraagstukken en voeding evenals het onderwerp spondylodese vindt u onder aan de pagina.

De prijs per behandeling bij mij is 80 euro.

Meestal volstaan ± 3 behandelingen. Het verwachtingpatroon van de uiteindelijke verbetering moet zijn dat na de derde behandeling het beter moet gaan. Het is vaak afhankelijk van de gezondheids toestand van de patient en de duur van de klachten. Zenuwen, banden en kapsels genezen traag.

De praktijk is gevestigd in Heemstede (NH) Tel: 023 5290270

Verzekerings technisch valt mijn behandeling nu onder:

Zorgaanbod manuele geneeskunde met

AGB code 90029236

De behandelcode is OMG 24605 of

24611 Musculoskeletale behandeling

Een ieder moet vooraf zelf nagaan of dit in zijn vergoedingpakket zit. Volgens independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatief genezer vergoed: CZ Zorgkeuze, Ditzo vrije keuze met pechvogel hulp, DSW zorgverzekeraar zorgpolis incl. studenten, FBTO zorgverzekering restitutie VVAA zorgverzekering basis, zekur gewoon zekur zorg vrijZilveren kruis basis exclusief en vele andere.

Ik ben vrijwillig, vanaf mijn pensioenleeftijd, niet meer aangesloten bij mijn beroepsvereniging. Dit op basis van een voordeel, nadeel analyse.

“Het kost veel en levert weinig op”

Sommige verzekeraars eisen dit lidmaatschap om in aanmerking te komen voor restitutie vergoeding. Oftewel als “ik” mijn contributie betaal voor een vereniging worden “patiënten” vergoed. Dat is hun regulatie macht, gekregen van de regering, (Staat ook in het D66 handvest)om kosten te besparen. Er is hierdoor sprake van belangen verstrengeling. “De vos op de kippen laten passen”. Kosten besparing in de gezondheidszorg kan beter plaatsvinden door nauwgezette protocol analyse door onafhankelijke artsen “b.v. artsen pensionado’s” Met als doel goedkopere en betere protocollen te verkrijgen.

Restitutie is dus een “poliszaak” tussen verzekeraar en verzekerinsnemer en niet zoals “sommigen” ten onrechte menen een zaak tussen verzekeringsnemer en zorgverlener.