De oorzaken van rugklachten.

Er spelen veel factoren een rol bij het ontstaan van rugpijn.

De beroemde Zweedse Professor Dr. Nachemson zei eens bij de afsluiting op een groot rug congres: “Ik heb alle wetenschappelijke prijzen betreffende de rug gewonnen, duizenden scripties gelezen, honderden artsen begeleid met hun rugstudie, maar ik weet nog steeds niet waar die rugpijn vandaan komt”

Oorzaken van rugklachten.

Er zijn wel factoren die van belang zijn.

Ik zal de meeste factoren langs gaan en bespreken, maar men moet beseffen dat als je alle ingrediënten van een gerecht bespreekt je niet de “smaak” van het gerecht vangt. Als je alle kleuren van een schilderij benoemt, bespreek je niet het schilderij zelf.

 

De kanalen waaruit de zenuwen komen zijn te vergelijken met een tunnelbuis. Als de wervels achterover kantelen, neemt de doorgangkelijkheid af. Indien wervels geblokkeerd staan door welke oorzaak dan ook is de wervel door zijn verminderde beweeglijkheid niet in staat de druk in de tussenwervelschijf op peil te houden. De anti-zwaartekracht hydraulische cylinder staat te laag. Het kapsel rondom het gewricht kan gezwollen zijn als gevolg van irritatie. Hierdoor neemt de ruimte in het kanaal ook af.

De tussenwervelschijf kan uitpuilen in het kanaal waardoor de druk in het kanaal toeneemt.

 

 

Indien er zenuwprikkeling ontstaat door compressie gaat het lichaam zichzelf beschermen door de rugspieren aan te spannen. De spieren maken als het ware een soort corset in de onderrug. Deze te hoge spierspanning gaat pijn doen. Er kan ook prikkeling van uit het gewrichtskapsel komen en dan zie je dezelfde spierspanning optreden. Aanhechtingplaatsen van de betreffende spieren gaan irriteren omdat er te hard aan getrokken wordt. Zo beland je in een vicieuze circel van prikkeling en spanningsopbouw met of zonder uitstralende pijn langs de zenuw naar voet of kuit etc. Er zijn artsen die beweren dat er ontstekingsachtige processen plaatsvinden als gevolg van compressie, vandaar dat artsen Diclofenac voorschrijven als ontstekingsremmer. Deze therapie heeft nog nooit iemand beter gemaakt.

 Vallen, struikelen, vertillen, een ongeval, maar ook sporten als turnen, judo en rugby kunnen soms zo’n kracht op een gewricht uitoefenen, dat de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar iets verschoven komen te staan.

Het gevolg van foutstanden is een veel te hoge “verdedigings” spierspanning. Deze te hoge spanning kan lijden tot wervels die niet meer voldoende bewegen en derhalve niet meer goed water kunnen pompen in de tussenwervelschijf. Hierdoor verminderd de hoogte van de tussenwervelschijf en komt er meer druk te staan op de uittredende zenuwen met klachten als gevolg.

Een gas bv. lucht is samendrukbaar. De druk wordt weergegeven in Atmosfeer of Bar of Pascal. Een vloeistof is nauwelijks samendrukbaar. Waterverlies in de tussenwervelschijf lijdt direkt tot hoogte verlies en verhoogde druk op de uittredende zenuwen in de kanalen.

De belangrijkste kracht op aarde is de zwaartekracht. Zoals Newton in ± 1720 reeds aangaf, maar hij kwam met meer belangrijke natuurkundige statements.

1) We worden allemaal naar het midden der aarde getrokken.

2) Voor een kracht is een vast punt nodig.

3) Aktie = Reactie oftewel elke kracht roept een tegenovergestelde tegenkracht op die gelijk is aan  

    de uitgeoefende kracht.

                                                        

Hierdoor verandert heel subtiel (en soms minder subtiel) de spanning op het gewrichtskapsel, de banden, de aanhechtende spieren, de tussenwervelschijf en het gewrichtskraakbeen. Sommige van die weefselstructuren raken overbelast en de functie van het gewricht is dan verstoord. Dit zal vroeg of laat (soms pas na jaren) klachten opleveren. Op die manier kunt u bijvoorbeeld knieklachten of een pijnlijke pols krijgen. In de wervelkolom kan een wervel een afwijkende stand gaan innemen ten opzichte van de boven- en/of onderliggende wervel. Als het gewrichtje aan één kant doorzakt, is de wervel ‘scheef’ gaan staan. Indien twee facetgewrichtjes, elk aan een ander zijde, door zijn ‘normale’ eindstand gezakt is, staat de wervel schijnbaar recht. De constatering alles staat recht is dus nietszeggend, omdat recht niet een bepalend criterium is. Foutstand is vaak een bron van klachten en de diagnose wordt meestal over het hoofd gezien omdat de afwijking zich symmetrisch presenteert. De wervelkolom heeft een nauwe relatie met het zenuwstelsel. De zenuwknopen van het autonome zenuwstelsel liggen zelfs vergroeid met de buikzijde van de wervels. Een ‘verstuiking’ van een wervel kan irritatie geven in dit fijnmazige zenuwweefsel door zwelling van het onderliggend kapsel waarbij pijn kan ontstaan in het gebied waar de zenuwvertakking naar toe loopt. Dat kan een orgaan zijn, zoals de maag, het hart of de huid, maar ook een arm, een been of het hoofd.

Elke wervel heeft zijn eigen klachtengebied. Maagpijn kan b.v. te maken hebben met een probleem van de vijfde of zesde borstwervel. Bekend is dat hoofdpijn vanuit de nek kan komen door standverandering van één of meer nekwervels. Vaak krijgt iemand een klacht zonder dat hij of zij de reden begrijpt. De oorzaak, het scheve bekken en/of verdraaide wervels, bestaat al langer (soms wel 40 jaar) zonder eerder enige vorm van last of pijn veroorzaakt te hebben. Dit komt, omdat het lichaam in staat is tot compenseren en aanpassen (adapteren).
De fysiologische effecten, veroorzaakt door minimale verschuivingen, worden geadapteerd. Adaptatie is overigens een fenomeen dat wij allen kennen bij de reukzin. Na een bepaalde tijd in een stinkende omgeving ruik je de stank niet meer. Het reukorgaan, de ogen, de oren, de darmwand en vele andere organen kennen de  aanpassing aan de prikkelsterkte, dit met verlies van ‘bewuste’ signalering.
Indien echter iets onbenulligs gebeurt, b.v. het oprapen van een postzegel, kan een wervel een beetje verder doordraaien, waardoor de adaptatie wegvalt. De pijnprikkel komt door de zwelling van het desbetreffende gewrichtje wat later en wordt meestal niet in relatie gebracht met hetgeen er gebeurd is.

Mens en dier hebben géén anti-zwaartekracht spieren.!

Wij kunnen ons niet lichter maken. Indien wervels onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zijn gezakt is er dus geen spieroefening die deze verzakking kan opheffen. Uithangen werkt niet omdat het watervulmechanisme van de tussenwervelschijf meer dan 8 uur duurt.

Aan je voeten opgehangen worden is te riskant voor de hersenen. En de enige „gedeeltelijke” antizwaartekracht sport Kyte surfen werkt ook niet. Regelmatig Bungi-jumpen gaat het ook niet doen.

 De wervels zullen “gereset” moeten worden.

Een goed spiercorset is gunstig en heel belangrijk.
Een goede body-balans, goed getraind zijn, is prima en nuttig.
Alleen het helpt niet bij uitstralende pijnen, behalve misschien wat vermindering van pijn door mogelijk wat aanpassing.
Rechtzetten en rustig aan bewegen is het belangrijkste.

Bedrust wordt in elk onderzoek afgeraden.

Fysiotherapeuten die spiertrainingen voorschrijven bij herniaklachten foppen meestal zichzelf en de patiënt omdat de oorzaak niet in de spieren ligt. De toegenomen spierspanning is een gevolg van pijn en géén oorzaak.