Bovenrug klachten

Probleem:

Pijn op de borst, pijn aan het borstbeen (Syndroom van Tietze), uitstraling naar de arm en vingers, een gevoel alsof er een mes in mijn rug zit. Bemoeilijkte ademhaling. Ik heb een open hartoperatie gehad, zitten de ribben wel goed? Mijn bovenrug zit vast. Intercostaal neuralgie.

OMG benadering:

Hoge rugklachten hebben meestal met de borstwervels en de ribben te maken. Indien een borstwervel verdraaid dan duwt hij de rib aan één kant naar voren waardoor de druk op het borstbeen toeneemt. Dit geeft irritatie op het borstbeen en is ooit beschreven door Dr. Tietze. Hij wist alleen de oorzaak niet. Dus ook de therapie niet.

Huisarts benadering:

Huisartsen weten vaak niet wat ze hiermee aanmoeten. Ze verwijzen meestal naar een orthopeadisch chirurg of naar een neuroloog. De relatie wervel – rib verbinding als storende factor wordt meestal gemist. Een andere mogelijkheid is dat ze fysiotherapie voorschrijven hetgeen weinig tot geen zin heeft.

 

De ribben dienen primair als vast punt om de armen kracht te laten zetten.

 

De ribben zitten aan de voorkant bijna allemaal vast met een kraakbeen verbinding aan het borstbeen en achterkant aan de wervels. De verbinding aan de wervels is een compromis model tussen stevigheid en beweging. Dit compromis zien we veel in het menselijk lichaam.

Het is een zeer merkwaardig model.

Een rib zit vast aan twee wervels en de buitenste banden van de tussen wervelschijf!!. Eén wervel heeft dus vier halve gewrichtskommen voor vier ribben op het wervel lichaam en voor elke rib twee costo – tranversale gewrichten.

Verzwikking van de rib wervelverbinding lijdt tot zwelling van het gewricht en daarmee tot drukverhoging in het uittredende zenuwkanaal, hetgeen tot uitstralende pijn kan lijden, deze wordt zelden door de tussenwervelschijf zelf veroorzaakt. Daar op het kapsel van deze costo – vertebrale verbinding veel para en sympatisch zenuwweefsel (zenuwweefsel voor orgaan regulatie) ligt is het te begrijpen dat zwelling rek veroorzaakt op dat zenuwweefsel en klachten kan geven zoals hartkloppingen bij T4 en maagklachten bij T5. Een rib zit trouwens wel vast aan de tussenwervelschijf.