Wat wil je bereiken?

Wat is je doel?

Als je wilt gaan trainen moet je je de vraag stellen: Wat wil ik bereiken. Wat is mijn doelstelling, kortom waarom doe ik dit? Het expliciet formuleren van die doelstelling, voor jezelf, is van enorm belang om je doel te verwezelijken. Je moet je motivatie kennen. Trainen vergt zelfdicipline en doelgerichtheid. Als je je doelstelling niet formuleert, kan je de dicipline niet opbrengen om het vol te houden en doe je maar wat. Dit principe van doelstelling formuleren zie je ook terug bij bv. willen afvallen.

Je kunt dat alleen doen of met een begeleider. Hij of zij stelt dan in overleg met jou schema’s samen. Bijvoorbeeld 2 x per week een duurloop van 10 km een zwemtraining op woensdag enzovoort. Tevens controleerd hij het gewicht en de voortgang in afvallen.