Geschiedenis van de manuele therapie en manuele geneeskunde.

Manipulaties van de wervelkolom werden reeds beschreven in de tijd van de grondlegger van de moderne geneeskunde, de Griekse wijsgeer Hippocrates. (460-377 v. Chr.)

Geschiedenis van de manuele therapie en manuele geneeskunde.

Hippocrates en zijn leerlingen van de ‘Chaldeeuwse’ artsenopleiding voerden reeds wervelmanipulaties uit.
(zie Arabische overleveringen – Abu Quasim).                                             Ook van Galenus (130-200 na Chr.), die als arts in hoog aanzien stond en wiens werken langer dan duizend jaar de geneeskunde zouden beheersen, vinden we beschrijvingen van wervelmanipulaties.
In de Romeinse tijd werd hiervan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Ook de Arabische arts Avicenna (980-1037 n. Chr.) gebruikte deze methode. Rond het jaar 1900 kwam in Nederland nog de ouderwetse kraakmethode voor, die nu nog maar zelden wordt toegepast. Deze behandeling hield een zeker risico in voor de patiënt, zoals nagenoeg alle medische behandelingen in die tijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kon toen letterlijk en figuurlijk spreken van botten krakers.

Lopen over de rug in de oudheid.

In aziatische landen kom je dit nog wel regelmatig tegen. Ik heb nu ongeveer 8 gevallen gehad met problemen door deze therapie . Meestal met een vrij dramatisch beloop.

Tractie op deze manier werkt niet helaas, tractie werkt zo wie zo niet, ik kom daar later op terug.

De combinatie: lopen op de rug met tegelijk tractie.

 

Uithangen met hoofd naar beneden.

Het is gevaarlijk om met het hoofd omlaag te hangen, vanwege een enorme bloeddrukstijging in de hersenen. Dat is mijns inziens een onacceptabel risico. Deze behandelings wijze zou dus obsoleet verklaart moeten worden.  Het wordt zo nu en dan bij mij wel eens geopperd. Er bestaan namelijk “kantel” apparaten die dit bewerkstelligen. Ik heb er zelf ooit één gehad en snel weggedaan. Ik ben ertegen omdat het te gevaarlijk is en het niet echt werkt. Hier kom ik later op terug. Uithangen over een Swiss Ball is beter.

 

Manuele therapie met tractie in de middeleeuwen.

Er werd in China rond 1600 ook een vorm van manuele geneeskunde toegepast.

Manuele therapie met hamer en drevel met tevens andere therapiën in China ±1600  Deze print was bedoelt als (parodie)

In China ±1600 werd er ook al aan het bekken getimmerd en beenlengte verschillen verholpen. Zie rechts boven, en heel extreem links boven. Dit was een ironische (beledigende) prent die snel verboden werd.

 

Detail bekken therapie slaan op SI gewricht.

De hedendaagse medische manuele behandelmethoden zijn echter geëvalueerd en sterk verbeterd, en in lijn daarmee ook het manueel-therapeutische onderzoek. Sommige artsen, en met name de vereniging tegen kwakzalverij maken patienten wel eens bang voor manuele therapie, omdat dit volgens hen tot verlammingen kan leiden. Dit is onjuist.                Bij nektraktie zijn wel nadelige gevolgen geweest in het verleden. Tractie is daarom verboden in Amerika. Groot opgezette onderzoeken, zoals in Nederland door de orthomanuele artsen Wim Albers en Eppe Keizer en in Zwitserland door de neuroloog Dvořák, over de negatieve aspekten van manuele therapie, tonen aan, dat onder deskundige ‘handen’ niets nadeligs kan gebeuren, behalve soms een tijdelijke reaktie na de behandeling. Na een operatie zien we echter ook reakties optreden of schade in de vorm van van littekens. De mééste geneesmiddelen hebben ook één of meer negatieve bijwerkingen. Wat dacht u van statines.

In Nederland zijn in deze eeuw verschillend gerichte scholen voor manuele therapie ontstaan, elk met hun eigen soort opleiding, vooropleidingseisen, eigenzinnig- en eigenaardig – heden, gebaseerd op:

– de theorie van Dr. Sickesz de Orthomanuele Geneeskunde
– de uit de Verenigde Staten overgewaaide Chiropraktie en Osteopathie
– de uit Duitsland afkomstige manuele therapie Eindhoven
– de uit Engeland komende leer van de orthopedisch chirurg Cyriax
– de in Nederland ontwikkelde methode van Van der Bijl (methode Utrecht)

Nog wat prenten van het ouderwetse kraken.

 

 

Tractie 18e eeuw.

 

Nektractie door chiropractor.

Alhoewel ouderwets en verboden, komt het helaas nog steeds voor in de chiropractie en in sommige fysiopraktijken. Trouwens ook bij Turkse kappers!?

 

Nekkraken begin 1900. 

 

Nekkraken  “Dubbele Nelson”

Kappers in Turkije en Azië willen nog weleens aan nekken trekken als “gunst” voor de klant. Ik raad dat met klem af. Lopen over ruggen komt in Azië ook nog steeds voor. In mijn praktijk heb ik tientallen nadelige gevolgen daarvan moeten herstellen. Sommigen waren er slecht aan toe. Spreek duidelijk af wat u wilt in Azie, bij de massages.!