Orthomanuele geneeskunde volgens M. Sickesz

 

De basis van de Orthomanuele geneeskunde is aan eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Mayta Sickesz. In die tijd huisarts te Amsterdam.

Mayta Sickesz

Orthomanuele therapeuten zijn therapeuten die op een andere wijze patiënten bezien, dan huisartsen en medisch specialisten. Door de uitgebreide opleiding omtrent houding, beweging en de stand der bot-delen ten opzichte van elkaar, ontstaat er een uniek inzicht betreffende klachten van het bewegingsapparaat. Uit dit andere inzicht ontstaat een verdiepende diagnose mogelijkheid en heeft zich een behandeltechniek ontwikkelt die uniek is. Er wordt snel duidelijkheid geschapen omtrent prognose en behandelingsduur. Het gaat meestal om klachten aan het bewegingsapparaat die elders in de medische wereld onbegrepen lijken. Echter er zijn ook andere klachten op gebied van de neurologie, de orthopedie en de interne geneeskunde, die blijkens onze ervaring, te maken hebben met de stand van het bekken en de stand van de wervels in rug en nek. Er zijn medische inzichten ontwikkeld die reguliere artsen niet met ons delen. Je hoort een reguliere arts vaak zeggen: “Er staat bij iedereen wel wat fout” en “op foto’s is niets te zien” of; “Het gaat vanzelf wel over”. Deze nieuwe inzichten omtrent de rug zijn niet door enkele van onze artsen waargenomen, maar door méér dan 100 artsen in Nederland. 80% van de patiënten bemerkt na de tweede behandeling reeds positief effect van de ingezette therapie.

De Orthomanuele geneeskunde is derhalve een “exclusieve” geneeskunde en géén “alternatieve” geneeskunde zoals leden van de vereniging tegen kwakzalverij graag willen beweren. Dit komt voor uit een gebrek aan kennis omtrent de manuele therapie.

Het zijn goed opgeleide therapeuten, die bijzondere manuele technieken toepassen, met een uitzonderlijk hoog succes percentage, wat in gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld.* Het is in deze te hopen dat zorgverzekeraars deze inzichten op juiste waarde weten te schatten.
De Orthomanuele geneeskunde is in staat de verzekeraars vele miljoenen euro’s te doen besparen op bijvoorbeeld onnodig medisch onderzoek en behandeling.
Om niet te spreken van de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid die door orthomanuele geneeskunde voorkomen had kunnen worden. Het lezen van de MRI scans in combinatie met het lichamelijk onderzoek door orthomanuele artsen, beperkt het aantal onnodige bezoeken aan specialisten zoals orthopaeden en neurochirurgen. Uitpuilende tussenwervelschijven, tezien op een MRI, kan in 75% van de gevallen nog uitstekend behandeld worden door OMG therapeuten.

*J.W.B. Albers en E.D. Keizer: Een onderzoek naar de waarde van de Orthomanuele geneeskunde.
ISBN 90-5166-178-9    Uitgeverij Eburon 1990