Het lichamelijk onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek

is er voor om vast te stellen of er wel of niet sprake is een bekkenscheefstand en hoeveel vaststaande wervels.

 

.

 

Hoe het heiligbeen staat ten opzichte van de bekkens.

 

 

De stand beoordeling van elke wervel van de rug, met name hoe de stand is ten opzichte van zijn buurwervels.

 

 

De stand van de heupen de knieen de voeten, als uiteraard ook de stand van het hoofd op de atlas, de stand van de schouders en de sleutelbeenderen etc.

 

 

Tevens wordt er gelet op een te hoge spierspanning. Eventuele pijnpunten worden meegenomen in de analyse.

 

Bewegingsanalysis doen wij minder voor de diagnostiek van klachten dan andere manuele therapeuten. Een bewegingsanalyse geeft wel een “algemeen” fout beeld als er iets niet goed is, maar het is niet specifiek genoeg.

Pas als je iemand heel goed kent in zijn bewegingspatroon heb je misschien iets aan de veranderde bewegings uitslagen. Omdat je dan gebruik kan maken van je referentiekader toen het wel goed was. Elk mens is uniek in zijn bewegingspatroon. Als je die niet kent heb je niets aan een eerste observatie.