Natuurlijke genezing

“Natural healing”

Natuurlijke genezing “Natural healing” is genezing zònder operatie en / of zware medicatie. Het is een belangrijk begrip in de geneeskunde. Wat gebeurt er als je medisch niet spectaculair ingrijpt of alleen zeer terughoudend in het natuurlijke beloop stuurt.  Invloed met planten extracten, manuele geneeswijzen, oefeningen, massages en dergelijken. Eigenlijk hoe het vroeger ging. Er zijn hele grote onderzoeken geweest in Zweden omtrent midden oorontstekingen. Er werden Indelingen gemaakt in vier grote groepen groter dan 10.000

a) Niets doen.

b) Antibiotica.

c) Antibiotica met oor doorprikken.

d) Oor doorprikken.

Het resultaat was dat er nauwelijks verschil was tussen de vier groepen.

Veel onderzoeken gaan gepaard met een controle groep die geen noemenswaardige behandeling krijgt in vergelijking met de wel behandelde groepen. Dit is een voorwaarde voor een goed onderzoek. De zogenaamde placebo groepen. Deze groepen komen er vaak beter af dan de geneesmiddelen industrie ons wil laten geloven. 

Ook financiële overwegingen tellen mee. Een onderzoek naar het succes van thuis verpleging ten opzichte van ziekenhuis opname bij hartpatienten was zo in het voordeel van thuis verpleging dat men het onderzoek voortijdig stopte. Dat was niet wat ze wilden horen.

Natuurlijke genezing komt in ontwikkelingsgebieden veel voor omdat ingrijpen daar vaak niet kan.

Bij de genezing van bijvoorbeeld een hersenbloeding lijkt het erop dat vasten het beste resultaat oplevert, “zuiver water drinken”. Maar dat verdient niets. Onderzoek hiernaar is ethish onverantwoord is het excuus.

Het grootste probleem van onze gezondheidzorg is: Wat nu als jij met een ziek huilend kind bij de dokter komt en de dokter doet niets.? Wij accepteren niet dat de arts niets doet. Daar betalen we niet zoveel premie voor. Wat nu als je een rug hernia hebt opgelopen met uitstralende pijn in je been. Laat je je dan wegsturen met alleen pijnstilling en troostende woorden? Patienten vragen, eisen een MRI scan? Huisartsen mogen die trouwens van de verzekering niet voorschrijven. Een mogelijkheid om zich daar achter tevreden te verschuilen.

In Fort Lauderdale, Florida, Amerika heeft bijna elke huisarts een MRI scan instalatie thuis en hoef je er niet om te vragen. Je krijgt een scan bij elk pijntje en tevens de rekening van de meestal onnodige gemaakte scan. Wonderbaarlijk genoeg zien ze altijd wel wat, wat hun beslissing en de rekening rechtvaardigt. In Italie zien ze scannen ook als lucratieve handel en doen ze niet moeilijk als er maar betaald wordt. Als dokter krijg je kilo’s foto’s op je buro. Ik vroeg altijd “En heeft het geholpen al die foto’s” Nou dan keken ze niet vrolijk.

Voor velen is het een belangrijke vraag: Wat is de natuurlijke genezing van een rug hernia.

Hypocrates zei ooit : Een hernia geneest in 1 jaar.

We kunnen het beste de verschillende stadia apart bezien.

Discus degeneratie.

Het eerste stadium, als je al daar van mag spreken, is een  scheurtje in de anulus fibrosis. Discus degeneratie.

De kern of het nucleus materiaal kan onder druk niet anders dan zijwaarts een weg vinden. (Het kan trouwens ook omhoog en omlaag, ” Schmorl noduli’s”, maar daar ga ik nu even niet op in.)

Bereikt het kernmateriaal de buitenrand dan kan er al pijn optreden omdat de buitenrand voorzien is van veel pijnzenuw weefsel. Het vreemde is echter dat bij 1/3 van de volwassen mensheid dit zonder klachten gebeurd. (Onderzoek van Professor Postacchini “Italie”)  Je bent geneigd om indien er wel pijn klachten optreden te denken aan bijkomende factoren. Mechanische compressie op de achterrand van de discus, als gevolg van vastzittende wervels, staat bij ons nummer één als bijkomende factor. Indien de facet gewrichten vaststaan, verplaatst het zwaartepunt op de schokbreker zich naar achteren en krijg je een effect als knijpen in een zwerende vinger. Hier is de natuurlijke genezing dus in eerste plaats het loszetten van de facet gewrichten door middel van adekwate technieken. Zodat de druk van de achterrand afgehaald wordt.

Het zoeken naar deze afwijking door middel van een scan of nog erger door een discografie is heilloos. Er zijn geen therapeutisch consequenties mee verbonden. Zij die dat wel beweren of doen zijn op zijn minst “medisch crimineel” bezig. Iedereen die een naald in een tussenwervelschijf zet of welke andere thermische lans dan ook maakt de tussenwervelschijf onherroepelijk kapot. (Carragee e.a  Golden Award Spine 2009)

Wat dan wel doen. Het goed loszetten van de wervels en niets tillen is het advies. Er zijn veel pseudo kenners die het allemaal beter “weten” wat te doen, van artsen, fysio’s, Mc Kenzie adepten, yoga fanaten, etcetera.

Mijn advies: Los laten zetten en los houden, niet belasten en lekker wandelen, fietsen en zwemmen.

De Prolapse.

De discus puilt uit in de voorste ruimte van de epidurale ruimte waarbij al het discus materiaal nog binnen de grenzen van de ligamenten blijven. In het Engels “contained herniation” Dit is vaak de meest vervelende situatie. Operaties hebben bij deze HNP’s een zeer slechte prognose.

Mijn advies: Pijnstilling. Los laten zetten van alle wervels en het los houden daarvan, niet belasten en lekker wandelen, fietsen en zwemmen.

Extrusie

Non – contained herniation of trans ligamentair. Discus materiaal komt naar buiten en zorgt voor een chemische ontstekingsprikkeling reaktie.

De uitstraling in een been kan heftig zijn. Corticosteroiden in het kanaal spuiten is een overweging om de ontstekingsreaktie te verminderen en tijd te winnen maar is zeer omstreden omdat het ook nadelen heeft.

Bedrust totdat er granulatie weefsel ontstaat is een optie opdat fase 4 niet ontstaat. De geneestijd zonder operatie wordt bepaald door welk weefsel naar buiten komt. Alleen kernweefsel is gunstig meestal 2 à 3 maanden. Zit er anulus weefsel bij dan wordt dat 6 maanden en is er ook nog bot avulsie van de ringapofyse met eindplaat weefsel in de herniatie dan duurt het ± 2 jaar.

De vraag is vaak: kan je dat allemaal zien op een MRI scan. Het andwoord is meestal wel..met een geoefend oog.

2 jaar pijn leiden kan je mensen meestal niet aandoen, maar 2 maanden wel. Dit omdat de niet geopereerde patienten op lange termijn meestal beter af zijn dan de wèl geopereerden. Er zijn particuliere klinieken in Nederland die beloven van alles. Ze laten net als de “Alpha kliniek” in München Duitsland fantastische resultaten zien en wel omdat mislukkingen bewust weggefilterd worden voor de buitenwereld.

Het gunstigst is het meestal voor de kliniek zelf en niet voor de patient.

Sequestratie

Als een gedeelte van het materiaal loslaat en omhoog of omlaag schiet spreek je over een sequester. Het klinisch beeld verandert iets maar het beleid nauwelijks. De laatste twee aandoeningen hebben wel het beste operatie succes. Het lijkt erop hoe erger de hernia des te meer operatie succes.