Welkom op de  website van Ale van der Veen

Wetenschappelijk repositie “deskundige” sinds 1986 volgens de orthomanuele methode ontwikkeld door Mayta Sickesz.

Voor al uw rugklachten inclusief ischias en neurologische pijnen in de benen en billen.

Nekklachten met of zonder uitstraling naar de armen.

Bekkenklachten en zie verder alle overigen medische klachten op mijn web pagina’s over mogelijkheden tot genezing. zie hierboven.

De verwijzing naar scoliose en voeding evenals de spondylodese vindt u onder aan de pagina.

Prijs per behandeling is 70 euro.

Meestal volstaan 2 of 3 behandelingen

Mijn praktijk in repositie therapie gaat dus na 32 jaar gewoon verder, echter niet meer als arts, wegens mijns inziens onterecht geweigerde herregistratie, echter als wetenschappelijk ervaringsdeskundige en is gevestigd in Heemstede (NH) Tel: 023 5290270

Verzekerings technisch valt mijn behandeling nu onder:

Zorgaanbod manuele geneeskunde met  AGB code 90029236

Een ieder moet vooraf zelf nagaan of dit in zijn vergoedingpakket zit.

Het gedachtegoed van Mayta Sickesz heeft  in Nederland tot nu toe een omzet gehaald van ± 0,2 miljard euro. Dit is econometrisch een bewijs van effectiviteit.

Ik ben vanaf mijn pensioenleeftijd niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging.

Op basis van een voordeel, nadeel analyse.

Dit verlangen sommige verzekeraars wel.

Dit is een zaak tussen verzekeraar en verzekerinsnemer.