Welkom op de “tijdelijk” vernieuwde web site van Ale van der Veen

Repositie “deskundige” sinds 1986

15 januari 2019 was de rechtzaak omtrent mijn titel als arts en binnen 6 weken komt de uitslag.

 

 

 

Ik ben nu meer dan 32 jaar “deskundige” in het reponeren van botdelen. Geïnspireerd op de methode van Mayta Sickesz, arts.

Het begrip manuele geneeskunde of manuele therapie gebruik ik niet meer omdat het mijns inziens nietszeggende termen zijn. De minister van VWS noemde het zelfs “een beetje mobiliseren”. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Een tandarts werkt met zijn handen, een chirurg werkt met zijn handen, alleen een psychiater officieel niet. Mijn werkzaamheden betreffen het reponeren van botdelen rondom een gewricht. Dit is een medische entiteit.  Het corrigeren botdelen ten opzichte van elkaar na luxaties en distorsies. Dit is het hoofdbestanddeel van mijn werk, alsmede de correctie van kleine standsafwijkingen waar géén medische term voor is. Kleine afwijkingen die op radiologisch onderzoek niet herkent en erkent worden als oorzaak van klachten.

Mijn praktijk is gevestigd in Heemstede (NH) Tel: 023 5290270

Voorlopig verzekerings technisch vallend onder:

Zorgaanbod manuele geneeskunde met  AGB code 90029236 Een ieder moet zelf nagaan of dit in zijn pakket zit.

Mijn BIG herregistratie bevind zich momenteel wegens een conflict met het ministerie van volksgezondheid onder de rechter. Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem sector bestuursrecht. Uitslag Maart 2019

Dit omdat het ministerie van volksgezondheid meent dat het reponeren van botdelen géén officiële geneeskunde is. En om die reden andere herregistratie eisen stelt aan de repositie arts dan aan andere artsen.

Ik vind dat repositie geneeskunde bij uitstek medisch is omdat het de oorzaak van de pijn behandeld en niet patiënten naar huis stuurt met pijnstillers en ontstekingsremmers. Het is een studie onderwerp tijdens de basis opleiding. Dit wordt om “duistere” redenen tegengesproken door VWS.

Ik vind pijn bestrijding met pijnstillers met of zonder een ontstekingsremmer géén causale primaire geneeskunde.

Het is symptoom bestrijding met als nadeel tijdverlies wat betreft de genezing. Het ministerie meent hierop mijn bevoegdheid als arts na 32 jaar niet te verlengen via het BIG register. Dit terwijl ik aan alle “normale” criteria voldoe. Het onterecht niet verstrekken van mijn BIG registratie bestrijd ik uiteraard tot aan de hoogste instantie in Europa.           Europa kent géén verschillende vormen van artsen.

De situatie is momenteel zo dat ik in elk land ter wereld arts ben behalve in Nederland.

Ik ben dus in alle vliegtuigen ter wereld arts ook in Amsterdam, behalve in KLM en Transavia toestellen. In het verleden ben ik in het vliegtuig regelmatig gevraagd mij te melden.

Het is cynisch maar ik moet tegenwoordig eerst kijken met welke maatschappij ik vlieg als ze vragen is er een arts aan boord.

Als reponeren van botdelen géén medische entiteit meer is, opent dat mogelijkheden voor een ieder om een cursus bij mij te doen en een praktijk te beginnen. Een medische verwijzing is dan niet meer noodzakelijk. We zullen zien hoe het afloop.

Van 16 graden naar bijna niets meer. De som van vele kleine verdraaïngen.                     In 2 maanden tijd, met 5 behandelingen.

Cruijf zei hierover je moet het herkennen voor je het ziet. Maar je moet het volgens mij ook willen zien.